பொங்கு தமிழில் பங்குச்சந்தை குறிப்புகள்

Thursday, January 13, 2005

சந்தையின் சரிவு

இந்த வாரம் சந்தையில் கடுமையானச் சரிவு. இன்று முன்னேற்றம் என்று ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை.

வரும் வார தமிழோவியம் இதழ் பங்குச் சந்தை பார்வையில், பங்குச் சந்தையின் தற்போதைய சூழ்நிலைப் பற்றிய கட்டுரை வெளியாகும்.

அதைப் போலவே ஹர்ஷத் மேத்தா பற்றிய தொடரும் தமிழோவியம் இதழிலேயே வெளிவரும்

அனைவருக்கும் எனது பொங்கள் நல்வாழ்த்துக்கள்

0 மறுமொழிகள்: